Naturstyrelsen udbyder arealer til f.eks. afgræsning og slæt på deres hjemmeside. Gå til https://naturstyrelsen.dk/udbud-salg-og-udleje

Man kan abonnere på siden, så man får mail, når et nyt areal bliver udbudt.

De har også udgivet dette faktaark omkring "Naturpleje"


Landbrugsinfo har også udgivet faktaark omkring "Naturpleje"

Her kan du finde flere faktaark, som er nyttige for os, der vil pleje naturen med vores kvæg.

F.eks. omkring

Klargøring af naturarealer til afgræsning

Hold af udegående dyr i vinterperioden

Tilskudsfodring på Naturarealer

Tjekliste til aftalegrundlag mellem lodsejer og dyreholder

EU-støtte til naturpleje

Guideline til dyreholdere - forvaltning af naturarealer med kvæg

Helårsgræssende kvæg i naturen


Miljøstyrelsens Naturplejeportal


Miljøstyrelsens faktaark om helårsgræsning som driftsgren


Og der ligger meget mere læsestof derude. Tip os gerne, hvis du kender til publikationer, som kan være interessante for vores medlemmer.